พบทุจริตโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดแพร่

วันที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 00:35 น.

Views

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าตรวจสอบคุณภาพอาหารในโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน หลังมีเรื่องร้องเรียนคุณภาพอาหารกลางวันเด็กเข้ามา ก็ออกสุ่มตรวจ เบื้องต้นพบอาหารกลางวันมีคุณภาพเป็นไปตามหลักโภชนาการ

ส่วนโรงเรียนอื่นที่มีการสุ่มตรวจก็ไม่มีปัญหาเด็กๆ กินอิ่มถูกต้องตามหลักโภชนาการ แต่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ ที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา ทางจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และมีข้อมูลเพิ่มเข้ามาอีกก็ต้องตรวจสอบ

รายงานล่าสุดจากคณะกรรมการฯ พบประเด็นมีมูลว่า เกิดการรับผลประโยชน์ หรือการไม่สุจริตในการจัดซื้ออาหาร ทางจังหวัดจึงมีหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดพิจารณาให้ผู้บริหารออกจากพื้นที่ จนกว่ากระบวนการสอบสวนเรียบร้อยครบถ้วนก่อน