ตรวจโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จ.ขอนแก่น

วันที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 00:35 น.

Views

ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ก็ไปตรวจอาหารกลางวันของนักเรียนพบว่าอาหารที่ให้นักเรียนรับประทานความครบถ้วนคุณค่าอาหาร ทั้งนี้จากที่ทางจังหวัดขอนแก่น ได้ออกตรวจพร้อมกัน 2 จุด ยังไม่พบว่ามีการทุจริตโครงการอาหารกลางวันและยังมีการตั้งชุดเฉพาะกิจออกตรวจตามโรงเรียนต่างๆ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้คอยเป็นหูเป็นตา มาตรวจดูอาหารกลางวันน้องๆ หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งกลับมาทางจังหวัด จะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที