สคบ.ตรวจเข้มชุดสังฆทานเข้าพรรษา

วันที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 00:35 น.

Views

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. เรียกหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน หารือการจัดทำฉลากสินค้าในชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ที่สำคัญ ผู้ประกอบการ ต้องเลือกสินค้า นำมาบรรจุในถังสังฆทาน ให้พระสงฆ์นำไปใช้ได้จริง

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการ สคบ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือ ให้ผู้ประกอบการเพิ่ม QR CODE ติดลงบนฉลากชุดสังฆทาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตรวจสอบคุณภาพ ที่มาที่ไปของชุดสังฆทานก่อนซื้อ ผู้ประกอบการต้องระบุชื่อสินค้า ขนาด ปริมาณ ปริมาตร จำนวนของสินค้าในแต่ละชิ้น ราคาสินค้าแยก และราคารวมพร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ผลิต และวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคตัดสินใจ

วันนี้ กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทาน พบว่าราคาทรงตัว ไม่ได้แพงขึ้น พร้อมกำชับผู้ค้าให้ติดป้ายแสดงรายการและราคาสินค้า เพื่อให้ผู้ซื้อตัดสินใจเลือกซื้อได้ ถ้าไม่ติดป้ายแสดงราคาจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ