News

หลายจังหวัดทั่วไทยร่วมกิจกรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมีครูนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ร่วมแต่งชุดไทย ในขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ไปรอบตลาดมหาชัย และนำไปถวายยังวัดต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร

ที่จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำนักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ร่วมชำระจิตใจให้สะอาดสดใส และร่วมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาด้วย

บริเวณลานวัดสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ส่วนราชการภาครัฐ เอกชน กองทัพเรือ สถานศึกษาในพื้นที่ ได้ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ที่ประดับประดาอย่างสวยงาม แห่ไปรอบตลาดสัตหีบ ก่อนนำไปถวายวัดต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อแสดงถึงความรัก ความสามัคคี ของประชาชนในอำเภอสัตหีบ และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ให้สืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลาน

ที่จังหวัดน่าน โรงเรียนสมปัญญา ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระธาตุเขาน้อย มาทำพิธีทางศาสนา ขณะที่คณะครูนักเรียนได้ร่วมกันแต่งชุดเมือง ในขบวนแห่เทียนพรรษาในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมประเพณีสำคัญทางศาสนา และให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีอันดีงาม และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่เยาว์วัย

และที่จังหวัดนครราชสีมา นายพิทักษ์ อุ่นซ้อม ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ได้ร่วมจัดกิจกรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาแบบร่วมสมัย ด้วยการทำบุญ ฟังธรรม จากพระนักเทศน์ชื่อดัง จัดเสวนาอนุรักษ์สัตว์ป่า กิจกรรมแปรงฟันให้ฮิปโปโปเตมัส แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติและสัตว์ป่า โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเข้าชมสวนสัตว์ได้ฟรีถึงวันที่ 31 กรกฎาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง