พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกร ในโอกาสวันชาติของมอนเตเนโกร ซึ่งตรงกับวันที่ 13 กรกฎาคม 2562

วันที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 19:51 น.

Views

ฯพณฯ นายมิโล ยูคาโนวิช ประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกร กรุงพอดกอรีตซา

ในโอกาสวันชาติของมอนเตเนโกร ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมอนเตเนโกร

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกร วันชาติมอนเตเนโกร กรุงพอดกอรีตซา พระราชสาส์น