พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2562

วันที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 19:53 น.

Views

เวลา 10.15 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จออก ณ ชั้น 28 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงรับดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีผู้เชิญไปถวาย พร้อมทรงรับแจกันดอกไม้ที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรด และโปรดให้มีผู้เชิญไปถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2562

เวลา 10.30 น. เสด็จออก ณ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, และท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซ่น ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 62 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุข ทรงรับโครงการต่าง ๆ ไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และเสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประทานขวัญและกำลังใจ

อนึ่งเมื่อเวลา 09.37 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ ท่าวาสุกรี ในการนี้ ทรงปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ถวาย เพื่อนำไปมอบให้นายสมพงษ์ ศาลาแดง เกษตรกรอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอทหัวโขน และทรงปล่อยปลา ที่กรมประมง ถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลากระแห, ปลาสร้อยขาว, ปลาแก้มช้ำ, ปลายี่สกไทย, ปลาโพง, ปลาชะโอน, และปลาบึก รวม 390,000 ตัว

เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 อาทิ คณะองคมนตรี และภริยา, กรุงเทพมหานคร, สภากาชาดไทย, สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, โรงเรียนราชินี, มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์, มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ, มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ, บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน, โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุ, สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา, และกระทรวงยุติธรรม

เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ทรงเยี่ยมชมงาน เพื่อนพึ่ง ภาฯ 2562 ในการนี้ ทรงลงพระนามบนกระดาษรูปหัวใจ ถวายพระพรชัยมงคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และทรงเป็นประธานจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย, คณะกรรมการการจัดงานและประชาชนที่ไปเที่ยมชมงานร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และขับร้องเพลงกรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ รวมถึงเพลง เจ้าหญิงของคนยาก โดยศิลปินรับเชิญ 

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ 9 มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานภารกิจด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ, การจัดแสดงสิ่งของบรรจุถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิฯ ผ่าน QR Code และสามารถร่วมทดลองบรรจุถุงยังชีพ พระราชทาน สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ, การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากร้านพึ่ง ภาฯ, ร้านค้ารับเชิญ อาทิ ร้านภูฟ้า, ร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์, ร้านโครงการกำลังใจ, ร้าน ณ ภา, ร้านค้าจากสถานทูตต่าง ๆ ตลอดจนร้านค้ารับเชิญจากหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน และร้านค้าทั่วไปกว่า 150 ร้านค้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย ของอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เช่น เกมส์ถอนขนห่าน และการแสดงดนตรี       

สำหรับงานเพื่อนพึ่ง ภาฯ 2562 จัดขึ้นภายใต้แนวขึ้น แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ 3 ประการของมูลนิธิฯ ในรอบ 24 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย, ภารกิจด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัย และภารกิจด้านการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน โดยการจัดงานที่ผ่านมา มีประชาชนสนใจเข้าเที่ยวชมงาน พร้อมร่วมกิจกรรม และอุดหนุนสินค้า และผลิตภัณฑ์จากร้านค้าต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ประชาชนสามารถเที่ยวชมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้ เป็นวันสุดท้าย

ตลอดวันนี้ ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะบุคคล หน่วยงาน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ และสิ่งของ ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ อาทิ มูลนิธิแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ฯ, สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน, มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, แว่นท็อปเจริญ, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก และสายข่าวในพระราชสำนักสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ที่ถวายงานข่าวในพระราชสำนัก

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซ่น บำเพ็ญพระกุศลวันประสูติ