ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ด้วยพลเอก เปรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวัน ตลอด 100 วัน หลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วันแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ โดยส่งหนังสือเป็นเจ้าภาพฯ ได้ที่สำนักงานองคมนตรี ถนนสนามไชย หรือที่เต็นท์ด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด