ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 19:56 น.

Views

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ ซึ่งเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2562 ในเวลาราชการ ดังนี้

- ส่วนภูมิภาค กำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเฉพาะในเขตอำเภอเมืองของทุกจังหวัด  สำหรับอำเภออื่น ๆ ของแต่ละจังหวัด จะกำหนดเวลาการรับสมัคร และแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

- กรุงเทพมหานคร กำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต

สำหรับการกำหนดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป สามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่าน แอพพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา

Tag : จิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร รับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร