กองทัพเรือเชิญเรือพระราชพิธีไปอู่ทหารเรือ

วันที่ 14 ก.ค. 2562 เวลา 09:22 น.

Views

เช้าวันนี้กองทัพเรือได้ทำการเชิญเรือพระราชพิธี อสุรวายุภักษ์, เรือครุฑเหินเห็จ ลงน้ำ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีฯ และลากจูงเรือไปยังอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 24 ตุลาคมนี้

กองทัพเรือ ทำการเชิญเรือพระราชพิธีจากโรงเรือพระราชพิธี ท่าวาสุกรี ไปยัง อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมของขบวนเรือพระราชพิธี ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  ณ วัดอรุณราชวราราม เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 วานนี้ประกอบด้วยเรือครุฑเตร็จไตรจักร, เรือกระบี่ราญรอนราพณ์และเรือเอกไชยหลาวทอง ส่วนก่อนหน้านี้ ได้ทำการเชิญเรืออสุรปักษีเรือสุครีพครองเมืองและเรือพาลีรั้งทวีป โดยล่าสุดเช้าวันนี้ได้เชิญเรืออสุรวายุภักษ์ และเรือครุฑเหินเห็จ

Tag : เรือ พระราชพิธี ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค อู่ทหารเรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก