ภาพเป็นข่าว : ฟื้นฟูสภาพคลอง

วันที่ 14 ก.ค. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

กิจกรรมดีๆ ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้กลับมาสวยใส ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้เต็มศักยภาพ หลังเกิดปัญหาตะกอนทับถม ตื้นเขินมานานนับสิบปี...

Tag : ภาพเป็นข่าว สนามข่าว 7 สี