เคลื่อนย้ายซากเครื่องบินขับไล่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 22:25 น.

Views

กองทัพอากาศ ได้จัดกำลังพล เครื่องจักรกล และรถขนาดใหญ่ เข้าไปยังบริเวณสวนป่า บ้านป่าเปอะ หมู่ 8 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเคลื่อนย้ายซากเครื่องบินขับไล่ ที่ตกลงในสวนป่า ไปเก็บไว้ที่กองบิน 41 ก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกขณะที่มีการประกาศเตือน ห้ามชาวบ้านเก็บซากชิ้นส่วนเครื่องบินที่ยังหลงเหลือ เพราะจะมีความผิด และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยควรแจ้งตำรวจ หรือผู้นำท้องถิ่น เพื่อเข้าไปเก็บเป็นหลักฐานประกอบเพิ่มเติม