ระดับน้ำโขงต่ำเสี่ยงแล้งหนัก จ.นครพนม

วันที่ 14 ก.ค. 2562 เวลา 11:33 น.

Views

จังหวัดนครพนม ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ระดับน้ำโขงผันผวน ขณะนี้น้ำโขงอยู่ที่ระดับ 2.60 เซนติเมตร ห่างจากระดับล้นตลิ่งถึง 10 เมตร ซึ่งน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่ระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12 เมตร ครั้งนี้ถือว่าวิกฤตสุดในรอบ 10 ปี ส่งผลกระทบกับลำน้ำสาขาสายหลัก เช่น ลำน้ำก่ำ, ลำน้ำอูน, ลำน้ำสงคราม มีปริมาณน้อยเพียง 20 - 30 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ปัญหาภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง