โปรดเกล้าฯ ครม.ชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ 16 ก.ค.นี้

วันที่ 14 ก.ค. 2562 เวลา 19:41 น.

Views

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เรื่องแต่งตั้งรัฐมนตรีและการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรี บัดนี้ ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ทั้งนี้ ขอให้ไปถึงทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกภักดีบดินทร์ ก่อนเวลา 16.30 น. สำหรับการเดินทางไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดรถยนต์โดยสารตู้ เพื่อให้รัฐมนตรีเดินทางไปเป็นคณะ โดยจะออกจากทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกภักดีบดินทร์ ในเวลา 17.00 น. และเดินทางกลับพร้อมกันเมื่อเสร็จพิธี