สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน ให้มีความรู้ความชำนาญในทักษะวิชาชีพ

วันที่ 14 ก.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน ให้มีความรู้ความชำนาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยทรงแสวงหาความร่วมมือทางการแพทย์และการศึกษากับสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เยือนออสเตรเลีย