ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค "หน่วยราชการในพระองค์และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร." ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยครั้งนี้ มีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, หน่วยเฉพาะกิจ 904, สำนักพระราชวัง, ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., กรุงเทพมหานคร และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ตัดแต่งกิ่งไม้, กำจัดวัชพืช และเก็บขยะในสวนหินหยินหยาง และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อสนองพระบรมราโชบาย ที่ทรงมุ่งหวังให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างที่ดี และให้ประชาชนร่วมกันทำความดี สร้างจิตสาธารณะ มีความเสียสละส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไพศาล ล้อมทอง ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง เชิญอาหารพระราชทาน และกระเป๋าพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 มีผู้สูงอายุหญิง อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อยู่ในความดูแล 129 คน โดยมีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านปัจจัยสี่, ด้านการแพทย์และรักษาพยาบาล, ด้านกายภาพบำบัด และส่งเสริมการออกกำลังกาย และด้านนันทนาการ

ส่วนที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค 1 เขตภาษีเจริญ "หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร." ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดศูนย์โดยรอบ พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประเสริฐ กตัญญู ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ10 เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงผู้สูงอายุ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร รวมถึง ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ให้ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าเหมาะสมตามวัย ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

และที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 88 คน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ เป็นการเสริมสร้างและบำรุงร่างกายให้มีสุขอนามัยที่ดี โดยเมนูอาหารในวันนี้ ประกอบด้วย ข้าวผัดหมูไข่ดาว บะหมี่หมูแดง พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน และเครื่องดื่มสมุนไพร

นอกจากนี้ หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงาน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ยังร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในศูนย์ฯ โดยการเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ และตัดหญ้า เพื่อให้พื้นที่มีความสะอาด สวยงาม เหมาะแก่การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุด้วย

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ ระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2562 ในเวลาราชการ ดังนี้

ส่วนภูมิภาค กำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเฉพาะในเขตอำเภอเมืองของทุกจังหวัด สำหรับอำเภออื่น ๆ ของแต่ละจังหวัด จะกำหนดเวลาการรับสมัคร และแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

กรุงเทพมหานคร กำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต

สำหรับการกำหนดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป สามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด