พยากรณ์อากาศวันนี้ 15 กรกฎาคม 2562

วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 15 กรกฎาคม 2562

วันนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนต่อเนื่อง ส่วนปริมาณฝนมีเพียงเล็กน้อย ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์...

Tag : อุณหภูมิโลก พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้