ครม.เลื่อนเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์เร็วขึ้นเป็น 5 โมงเย็นพรุ่งนี้

วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 11:44 น.

Views

เลขา ครม.เผยเลื่อนเวลาเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ เร็วขึ้น เป็น 5 โมงเย็นพรุ่งนี้ หลังจากนั้นนายกฯ จะเรียกประชุม ครม.ใหม่นัดแรกทันที


ที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ในวันที่ 16 ก.ค.นั้น ได้เลื่อนเวลาเร็วขึ้นจากเดิมในเวลา 18.00 น.เป็นเวลา 17.00 น. จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเรียกประชุม ครม.ชุดใหม่นัดแรก เพื่อถือโอกาสพูดคุยกับ ครม.ชุดใหม่ด้วย

หลังจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้ว จะส่งผลให้คณะคสช. และรัฐบาลชุดเก่าสิ้นสลายลงทันที ขณะที่นายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมทันทีเพื่อเตรียมการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 25 ก.ค.นี้

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บทเฉพาะกาล มาตรา 264 กำหนดให้ คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ และมาตรา 265 ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ จะเข้ารับหน้าที่ เมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว จะทำให้คณะรัฐมนตรีชุดเดิมและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สิ้นสุดลงทันที

Tag : คณะรัฐมนตรี ถวายสัตย์ บิีกตู่ การเมือง ประชุม