ข่าวสังคม

ชาวเมืองกรุงเก่าร้อง ถนนพังมานานวอนซ่อมแซม

ชาวเมืองกรุงเก่าวอนหน่วยงานในพื้นที่ซ่อมแซมถนน หลังชำรุดมานาน ทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

นี่เป็นความเดือดร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางบ้านร่อม-ท่าเรือ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางของถนนประมาณ 3 กิโลเมตร ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สัญจรผ่านไปมาลำบาก และเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ซึ่งเคยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

สำหรับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักเข้าตัวอำเภอท่าเรือ เชื่อมไปยังอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และออกไปจังหวัดอ่างทองได้ ทำให้มีผู้ใช้เส้นทางจำนวนมาก แต่สภาพถนนกลับไม่เอื้อต่อการเดินทาง ชาวบ้านบอกว่าถนนพังแบบนี้มานานหลายปีแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลแก้ไขให้ ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ

โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตก มีน้ำท่วมขัง จนไม่รู้ว่าตรงไหนหลุม ตรงไหนถนน เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมาแล้วหลายราย ชาวบ้านในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขในพื้นที่ ช่วยซ่อมแซมดูแลเส้นทางดังกล่าวด้วย