ข่าวสังคม

ปัญหาจุดชมวิวดอยกิ่วลมได้รับการแก้ไขแล้ว จ.แม่ฮ่องสอน

ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น บริเวณจุดชมวิวดอยกิ่วลม จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลัง 7 สีช่วยชาวบ้าน สะท้อนปัญหานี้ไป

หลัง 7 สีช่วยชาวบ้าน นำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นบนจุดชมวิวดอยกิ่วลม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เขตรอยต่อระหว่างอำเภอปางมะผ้า กับอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้าง ตัวอาคาร ห้องน้ำ ป้ายแลนด์มาร์กพังเสียหาย มีขยะเกลื่อนกลาด และยังพบว่าพ่อค้า-แม่ค้ารุกล้ำพื้นที่ลานจอดรถ จนนักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวก
              
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้ามาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ซ่อมแซมตัวอาคารและพื้นที่โดยรอบที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของ อบต.สบป่อง

นายเสรี แพร่ทอง ปลัด อบต.สบป่อง กล่าวว่า จุดชมวิวดอยกิ่วลมนี้มีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ร่วมกันดูแล คือ อบต.สบป่อง จะดูแลพื้นที่ฝั่งอำเภอปางมะผ้า และ อบต.แม่นาเติง จะดูแลพื้นที่ฝั่งอำเภอปาย ซึ่งพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.สบป่อง จะเร่งดำเนินการแก้ไขจัดการให้เรียบร้อย
             
สำหรับพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.แม่นาเติง อำเภอปาย ซึ่งประกอบด้วย ชิงช้าจีน อาคารที่พัก ห้องน้ำ อาคารสายตรวจ และจุดติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ต้องรอให้ทาง อบต.แม่นาเติง เข้ามาดำเนินการต่อไป