ข่าวสังคม

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนานกว่า 10 ปี จ.นครราชสีมา

เรื่องร้องเรียนผ่านแฟนเพจ Ch7HD Social Care วันนี้ เป็นความเดือดร้อนที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามากที่สุด เกี่ยวกับเรื่องถนนหนทางพังชำรุด และยังไม่ได้รับการแก้ไข

โดยท่านแรกร้องเรียนมาว่า ถนนเส้นทางบ้านโนนทะยุง ตำบลหนองขาม และ บ้านโจทย์กระทิง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางเกือบ 15 กิโลเมตร ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาจากหลาย ๆ ตำบล เพื่อเข้ามายัง อำเภอจักราช และเดินทางเข้าตัวจังหวัด มีสภาพพังชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อมานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่ก็ไร้หน่วยงานมาดูแล ไม่มีการดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง

แฟนรายการท่านต่อมาจากจังหวัดอุดรธานี ร้องเรียนถนนเส้นทางสาย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ ที่เชื่อมไปยัง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นับวันถนนยิ่งพังเสียหายมากขึ้น ระยะทางเกือบ 10 กิโลเมตร ทุกวันนี้ชาวบ้านต้องสัญจรอย่างยากลำบาก ท่ามกลางถนนมีแต่ฝุ่น เป็นหลุมลึก ช่วงฤดูฝนมีแต่ดินโคลน แต่ทำยังไงได้ ก็ต้องทน เพราะเลี่ยงไม่ได้ จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากปล่อยให้ถนนมีสภาพแบบนี้ จะส่งผลกระทบตามมาไม่มีสิ้นสุด