สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเปิดกิจกรรม "ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 10.28 กรกฎาคม BIKE @เขื่อนวชิราลงกรณ"

วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 08.46 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จไปยังเขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเปิดกิจกรรม "ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 10.28 กรกฎาคม BIKE @เขื่อนวชิราลงกรณ" ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม กฟผ. จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กับถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเลข 10 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเลข 28 หมายถึง วันพระบรมราชสมภพ ซึ่งรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โอกาสนี้ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้า ถวายเงินจากการจัดกิจกรรมฯ เพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานโครงการฯ

จากนั้น ทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยาน จำนวน 428 คน โดยใช้เส้นทางภายในเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นทางราบสลับกับพื้นที่สูงชันตามธรรมชาติ ระยะทางรอบละ 10 กิโลเมตร 280 เมตร โดยเขื่อนวชิราลงกรณเป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทย สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร มีโรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำลังผลิตเครื่องละ 100,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 777 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ เพื่อการชลประทาน และผลิตพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ช่วยบรรเทาการเกิดอุทกภัย ในการนี้ ทรงจักรยานเข้าจุดสิ้นสุดใช้เวลาประมาณ 38 นาที แล้วทรงรับการถวายเหรียญที่ระลึกในโอกาสที่ทรงเข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 10.28 กรกฎาคม BIKE @เขื่อนวชิราลงกรณ ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เขื่อนวชิราลงกรณ