นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

ค่ำวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ด้วย พลเอก เปรม ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณ ด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดี มาตั้งแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประธานองคมนตรี ในรัชกาลปัจจุบัน เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้สนิท นับเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

Tag : อำพน กิตติอำพน องคมนตรี สวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์