รอบรั้วรอบโลก

งานเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศส

สถานเอคอัคราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ได้จัดงานฉลองวันชาติ โดยมี นายฌากส์ ลาปูฌ (Jacques Lapouge) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดงาน โดยภายในงาน นายลาปูฌ ได้แถลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับไทย โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ ซึ่งมีการลงทุนจากฝรั่งเศสเข้ามายังไทย และจากไทยไปยังฝรั่งเศส แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจที่เติบโตเต็มที่ ทำให้ประเทศทั้งสองได้รู้จักซึ่งกันและกันดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ภาคเอกชนฝรั่งเศสแสดงความสนใจในโครงการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง ซึ่งไทยยังเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจอันดับ 2 ของฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศไม่ได้จำกัดเฉพาะด้านเศรษฐกิจ แต่ฝรั่งเศสยังชื่นชมที่ไทย ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมภาษาฝรั่งเศส ซึ่งทั้งไทย และฝรั่งเศสมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของโครงการให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และนักวิจัยรุ่นเยาว์ด้วย

นอกจากนี้ นายลาปูณยังได้กล่าวว่า ไทยและฝรั่งเศสมีสัมพันธไมตรียาวนาน เนื่องจากมีความคล้ายกันของประเพณี สินค้าที่ผลิตในประเทศ ตลอดจนมีรสนิยมเหมือนกันในเรื่องของศิลปะการใช้ชีวิตด้วย