7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านรวมตัวค้านไม่เอาเหมืองแร่ดินขาว จ.ลพบุรี

ชาวบ้านจังหวัดลพบุรีรวมตัวคัดค้านการขอประธานบัตรเหมืองแร่ดินขาว เพราะเกรงว่าจเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวบ้าน

ชาวบ้าน ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี  ร่วมกันเสนอความคิดเห็น ทำประชาคมคัดค้านการขอใบประทานบัตรทำเหมืองแร่ดินขาวในพื้นที่หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลโคกเจริญ บนเนื้อที่ 107 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา มีตัวแทนจากอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านด้วย โดยเหตุผลที่ชาวบ้านคัดค้านคือ กลัวจะเกิดผลกระทบกับสุขภาพ และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ทั้งดิน น้ำ อากาศ และเสียง

ซึ่งตลอดการพูดคุย แสดงความคิดเห็นกว่า 3 ชั่วโมง ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ทำให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งจะเป็นผู้ออกใบอนุญาต กลับไปพิจารณาว่าจะดำเนินการออกใบประทานบัตรได้หรือไม่ และจะให้ทางทางอำเภอนำรายละเอียดมาชี้แจงให้ชาวบ้านได้ทราบในโอกาสต่อไป

โดยหลังจากชาวบ้านได้ร่วมเสนอความคิดเห็นแล้ว ได้นำผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบพื้นที่ และย้ำว่าพวกเขาจะเดินหน้าคัดค้านการทำเหมืองแร่ดินขาวจนถึงที่สุด และหากพบว่ายังมีความพยายามจะขอเปิดเหมืองแร่อีก ก็จะรวมตัวไปยื่นหนังสือคัดค้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีต่อไป