พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 10:27 น.

Views

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

พุทธมณฑล จ.นครปฐม

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรบริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดประฐมเจดีย์ราชวรวิหาร รักษาการเจ้าคณะภาค15 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสมเกียรติ ธงศรี รอง ผอ.พศ.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ มีพระสงฆ์จากวัดต่างๆ เข้าร่วมเดินรับบิณฑบาต 370 รูป ประชาชนต่างอธิฐานขออำนาจพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล ให้ตนเองและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญรวมประเทศชาติด้วย

แม่ฮ่องสอน

เมื่อเวลา  07.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายประจวบ อาจารพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน นุ่งขาวห่มขาวร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 20 รูป ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ฮ่องสอน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการ และประชาชน ได้ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกันในวันสำคัญเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย

สกลนคร

ที่ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เขตเทศบาลนครสกลนคร พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนคร พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 99 รูป โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายโกมุท ทีฑธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร  และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกับประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก 

และในช่วงเวลา 15.00 น. จะมีการปฎญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และพิธีเปิดขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อไปถวายยัง วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และในเวลา 19.00 น. ที่ วัดพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ก็ได้จัดให้มีการประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังธรรมเทศนา และการเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมเวียนเทียนที่วัดดังกล่าว หรือในกรณีไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมเวียนเทียนที่วัด ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไว้

นครศรีธรรมราช

ที่ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวและสีนวล ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 68 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต)/ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรแก่ศาสนิกชน

จากนั้น พระเทพวินยาภรณ์ได้นำพระสงฆ์จำนวน 68 รูปออกบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก หลังทำบุญตักบาตรแล้วพุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และ มุ่งมั่นปฏิบัติรักษาศีล 5 เพื่อการเสริมสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสืบทอดพระพุทธศาสนามากมาย อาทิ วันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันอาสาฬหบูชา ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 18.30 น. พิธีบูชาเวียนเทียน ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วันที่ 17 กรกฎาคม เวลา 08.30 น. พิธีแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน จากศาลาประดู่หก-วิหารพระทรงม้า วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 15.30 น. พิธีตักบาตรดอกไม้(ดอกไม้แห้ง) ธูปเทียน วันเข้าพรรษา ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นต้น

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่เกิดปรากฏการณ์สำคัญขึ้น  4 ประการ คือ เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรางแสดงพระธรรมเทศนา เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก เป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก และเป็นวันแรกที่บังเกิดรัตนะครบสามประการเป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

Tag : วันอาสาฬหบูชา