News

Green Report : ร้องเรียนนากุ้งทำป่าชายเลนเสียหาย

ชาวบ้านตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายความรู้สึกผ่านจดหมายโดยไม่ขอเปิดเผยชื่อ ถึงความยากลำบาก หลังป่าชายเลนในพื้นที่ถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นนากุ้ง ส่งผลให้ระบบนิเวศเสียหาย ขาดพื้นที่ทำกินที่เคยเป็นป่าชายเลน ในการทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงชีวิต

ทีมข่าวลงพื้นที่ตำบลปากนคร ไปพบชาวบ้านอีกรายหนึ่ง ให้ข้อมูลสอดคล้องกัน ว่านากุ้งในพื้นที่เกิดขึ้นมากว่า 40 ปีแล้ว และเริ่มรุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลนจนเหลือน้อยลง ทำให้ต้องเปลี่ยนอาชีพจากประมงที่ทำมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เป็นอาชีพอื่นแทน

โดยเฉพาะการใช้สารเคมีในการทำนากุ้ง เป็นอีกหนึ่งปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ สารเคมีถูกปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ สัตว์น้ำ และพืชพันธุ์ไม้ที่เคยมี เริ่มลดปริมาณลง และเสี่ยงสูญพันธุ์ไป เห็นถึงความเสื่อมโทรมได้ชัดเจน

การพยายามเข้าไปแก้ปัญหาของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นปลูกป่าทดแทน ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เพราะยังมีนากุ้งเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง ที่สำคัญขาดระบบควบคุมการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งชาวบ้านขอให้มีการจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง และคืนพื้นที่ทำกินป่าชายเลนให้แก่ชาวบ้าน

นากุ้ง เมื่อมีมากเกินไป นอกจากผลเสียที่เกิดขึ้นกับการรุกล้ำป่าชายเลนแล้ว อีกหนึ่งปัญหาคือสภาพแหล่งน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป จนในที่สุดส่งผลให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง