News

ป.ป.ช.เรียก ศรีสุวรรณ สอบปม ช่อ-พรรณิการ์ โพสต์ข้อความมิบังควร

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.มีหนังสือเชิญมายังสมาคมฯ เพื่อให้ไปให้ถ้อยคำ กรณีที่สมาคมฯได้กล่าวหาร้องเรียน น.ส.พรรณิการ์ วานิช สส.พรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ข้อความหลายกรรมหลายวาระอย่างต่อเนื่องที่มีลักษณะเป็นการแสดงออกที่มิบังควรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันอาจเข้าข่ายความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง หลังจากที่สมาคมฯ ได้ยื่นคำร้องไปเมื่อ 11 มิ.ย.62 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เนื่องจากตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ พ.ศ.2561 ข้อ 5 และข้อ 6 ในหมวด 1 ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ บัญญัติข้อห้ามไว้ชัดเจนว่า ส.ส.ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และต้องยึดมั่นและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการเป็น ส.ส. นอกจากนั้น ยังอาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.112 อีกด้วย ซึ่งมีอัตราโทษค่อนข้างสูงหาก ป.ป.ช.ชี้มูลว่ามีความผิดจริงและศาลได้ตัดสินแล้ว คือ พ้นจากตําแหน่ง และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไม่เกิน 10 ปีด้วยหรือไม่ก็ได้

โดยสมาคมฯจะเดินทางไปให้ถ้อยคำพร้อมยื่นพยานหลักฐานเพิ่มต่อ ป.ป.ช.ในวันพฤหัสที่ 18 ก.ค.62 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ ปากเกร็ด นนทบุรี นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด