กทม.ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 12:00 น.

Views

ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 68 รูป โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไปเป็นประธาน นำประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมที่กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ได้เปิดให้ประชาชนนุ่งขาวห่มขาวมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรม และสวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ให้จิตใจสงบ พร้อมเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก กัณฑ์สุดท้าย ที่จบไปเมื่อวานนี้ ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร หรือพระปฐมเทศนา และบังเกิดพระรัตนตรัยครบองค์ 3 พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ใจความตอนหนึ่ง เรื่องสัมมาวาจา แปลว่า การเจรจาชอบ ในสังคม ที่มีผู้คนเจรจาติดต่อกันผ่านอุปกรณ์สื่อสารอันรวดเร็ว และง่ายดาย อาจทำให้เกิดวจีทุจริต พูดคำหยาบ คำส่อเสียดและคำเพ้อเจ้อเป็นต้นเหตุความวิวาท บาดหมาง ความขุ่นเคือง และคลางแคลงใจกัน

ในวาระนี้ เป็นโอกาสทบทวนจิตใจ และตั้งปณิธานการดำเนินชีวิตด้วยปิยวาจา พูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะ อ่อนหวานจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดแต่สิ่งเป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ เพื่อความผาสุกร่มเย็น