News

เริ่มแล้ว ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด จ.พระนครศรีอยุธยา

ขบวนแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 10 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีโบราณที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้แม่น้ำ คู คลอง เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม ซึ่งเป็นที่มาของ "ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ" ของชาวลาดชะโด อำเภอผักไห่ ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย

ขบวนแห่ได้เริ่มต้นในช่วงสายที่ผ่านมา ท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้ เช่น การยกยอในทุ่งนา และไฮไลท์ของงาน คือการเฝ้าชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ที่ตกแต่งสร้างสรรค์อย่างสวยงาม

เรือทั้งหมดกว่า 200 ลำ จะแล่นมาตามคลองบางคี่ หรือคลองลาดชะโดในปัจจุบัน แล้วมาหยุดที่ตลาดลาดชะโด เพื่อนำเทียนไปถวายที่วัดลาดชะโด โดยเรือส่วนใหญ่จะเป็นเรือพายม้า เรืออีแป๊ะ เรืออีโปง รวมไปถึงเรือเอี้ยมจุ้นขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเรือที่ยังใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน