News

รายงานพิเศษ : บทสวดมนต์แทรกคติธรรมเพื่อเยาวชน

ไม่เพียงการออกเสียงคำควบกล้ำและอักขระที่ถูกต้อง เสียงที่เปล่งออกมาอย่างพร้อมเพรียงในบทสวดโอ้เอ้วิหารราย ของเยาวชนในระดับประถม ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทำเอาผู้ฟังถึงกับตะลึง ไม่คาดคิดว่าเยาวชนในยุค 5G จะท่องและเปล่งเสียงออกมาได้อย่างพร้อมเพรียง และดูจริงจังได้อย่างนี้

ผู้เข้าแข่งขันบอกว่าหลายคนซุ่มซ้อมแรมเดือน ขณะที่บางคนแค่ 2 สัปดาห์ ก็ทำได้อย่างงดงาม แม้ปัจจุบันเยาวชนจะอยู่กับโซเชียลมากกว่าหนังสือบทสวดมนต์ก็ตาม

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม บอกว่าการแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ กาพย์ยานี 11 รวมถึงโอ้เอ้วิหารราย ไม่ได้แค่สอดแทรกหลักธรรมตามหลักพุทธศาสนา ยังสอดแทรกหลักภาษา และการเปล่งเสียง ที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยไว้ด้วย นี่เป็นพื้นฐานที่เยาวชนยุคนี้ยังคงทำได้ดีไม่แพ้อดีต แม้จะมีโซเชียล และการใช้ภาษาวิบัติตามยุค แทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจำวันก็ตาม

เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการยังเน้นไปที่ความพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสามัคคี ที่ปลูกฝังลงสู่จิตใจของเยาวชนตัวน้อย ที่จะช่วยจรรโลงและสืบสาน ประเพณีดีงามนี้ไว้ให้อยู่คู่ชาติไทย ไม่ว่าจะยุคสมัยใด ก็มิอาจทำลาย
พุทธศาสนาที่สืบทอดมากกว่า 2000 ปีได้

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังขลารามจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีอันงดงามให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป