นายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเย็นวันนี้

วันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 12:00 น.

Views

โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งให้รัฐมนตรีทุกคนมาพร้อมกันที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อถ่ายภาพทำบัตรประจำตัว และเดินทางไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในเวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

หลังเสร็จสิ้นแล้วจะกลับมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรีที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า แต่หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยก็ให้เลื่อนออกไปก่อน จากนั้นจะประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกที่ตึกบัญชาการ 1 ในเวลาประมาณ 18.00 น.

สำหรับวาระสำคัญการประชุมวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมอบนโยบายการทำงานที่เน้นสานต่องานจากรัฐบาลชุดเดิม เสริมความเข้มแข็งให้กับประเทศ ก่อนแต่งตั้งข้าราชการการเมืองที่สำคัญ เช่น ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่คาดว่าจะเป็น นายดิสทัต โหตระกิตย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี รวมถึงขอความเห็นชอบร่างนโยบายที่รัฐบาลจะแถลงต่อรัฐสภาก่อนส่งพิมพ์จัดรูปเล่มในวันที่ 17 กรกฎาคม และแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 25 กรกฎาคม ตามลำดับต่อไป
  
ทั้งนี้ในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานั้น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 1 ในเป้าหมายอภิปรายของฝ่ายค้าน ไม่หนักใจ โดยเฉพาะข้อครหาอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเครือธุรกิจ เพราะสามารถชี้แจงได้ พร้อมมั่นใจ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลได้ จึงไม่กังวลว่าการแถลงนโยบายจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย   

ด้านแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทย ก็เตรียมพร้อมการอภิปรายนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ได้เตรียมผู้อภิปรายที่ให้ความสำคัญทุกมิติ รวมถึงคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีคนอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 12 คน จึงขอนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและให้เกียรติกับสภาผู้แทนราษฎรด้วยการเข้าประชุมด้วย