News

รายงานพิเศษ : หลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูง ทางยุทธวิธี ตอนที่ 3

สำหรับการฝึกนักเรียนหลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูง ทางยุทธวิธี ให้สามารถทรงตัวในอากาศในปัจจุบัน ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ใช้การฝึกในอุโมงค์ลมซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียน รวมทั้งครูฝึกยังได้ตรวจสอบท่าทางการทรงตัวและแนะนำนักเรียนได้อย่างถูกต้อง

ในส่วนของตัวนักเรียน การฝึกในอุโมงค์ลมนอกจากจะทำให้เรียนรู้ท่าทางที่ถูกต้องแล้วยังทำให้เกิดความมั่นใจในการที่จะทำการฝึกจากอากาศยานจริงต่อไป

และที่เห็นอยู่นี่เป็นครั้งแรกของผมที่ได้ลองทรงตัวในอุโมงค์ลม ซึ่งทำให้รู้ว่าการทรงตัวในอากาศของนักกระโดดร่มแบบกระตุกเองไม่ใช่เรื่องง่าย แต่นักเรียนในหลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีจะต้องทำให้ได้ เพื่อความปลอดภัยหลังจากกระโดดออกมาจากอากาศยาน ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า..