พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรบนหลังช้างที่ จ.สุรินทร์ หนึ่งเดียวในโลก และสถานที่อื่นๆ

วันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา (16 ก.ค. 62) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประกอบพิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตรบนหลังช้าง 40 เชือก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562”

โดยการทำบุญตักบาตรบนหลังช้าง มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งบนหลังช้าง ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่ยืนอยู่บนอัฒจันทร์รอบบริเวณอนุสาวรีย์ เพื่อร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างแห่งเดียวในโลกครั้งนี้

ที่วัดนาพรม จังหวัดเพชรบุรี ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ประเพณีตักบาตรพระบนหลังเกวียนที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยปีนี้มีขบวนวัวเทียมเกวียน ทั้งหมด 30 เล่ม ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงาม โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวได้นำข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยมาตักบาตรพระ 30 รูป ที่นั่งอยู่บนเกวียน พร้อมชมขบวนวัวเทียมเกวียนที่มีนางเทียน 30 คน นั่งบนหลังเกวียนอย่างสวยงามด้วย

ขณะที่พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง และนักท่องเที่ยว นำยา อาหารแห้ง น้ำดื่มและปัจจัยต่างๆ เข้าร่วมตักบาตรโอสถบนรถม้าหนึ่งเดียวในประเทศไทย บริเวณด้านหลังวัดเชียงราย โดยมีพระสงฆ์ 9 รูป รับบิณฑบาตบนรถม้า 9 คัน งานนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สร้างความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และสืบสานพิธีทางพระพุทธศาสนา