7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : กปภ.ระยอง แก้ปัญหาน้ำประปาสีแดงขุ่นแล้ว

เฟซบุ๊กแฟนเพจ Ch7HD Social Care เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับทางรายการได้ อย่างเช่น คุณผู้ชมที่จังหวัดระยอง ได้ร้องเรียนปัญหาน้ำประปาไม่สะอาดเข้ามา และการประปาส่วนภูมิภาคก็ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้แล้ว

ภายหลังจาก 7 สีช่วยชาวบ้าน ได้นำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งร้องเรียนเข้ามาที่แฟนเพจ Ch7HD Social Care ว่าน้ำประปาไม่สะอาด มีสีแดงขุ่น ทำให้ชาวบ้านทั้งอำเภอเดือดร้อน ไม่สามารถใช้น้ำประปาได้

จากปัญหาที่เกิดขึ้น นายบรรจง ศรีสุข ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง จังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงว่าก่อนหน้านี้น้ำประปามีสีแดงและขุ่นจริง เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง ทำการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ ทำให้มีตะกอนตกค้างอยู่ในท่อ แต่ปัจจุบันน้ำประปากลับมาใสสะอาดเป็นปกติแล้ว

เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านเข้าใจและขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง ที่ได้แก้ไขปัญหาให้ แต่ก็ฝากถึงปัญหาที่ยังพบอยู่บ้างคือ บางวันน้ำประปามีกลิ่นคลอรีนที่แรงจนเกินไป จึงอยากให้ช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ด้วยอีกเรื่องหนึ่ง