ข่าวภาคค่ำ

ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า

เข้าพรรษาปีนี้ สสส.รณรงค์ "ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า" แพทย์ ชี้ การลด ละ เลิกดื่ม จะฟื้นฟูตับให้ปลอดภัยจากโรคร้าย

ภาวะตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ เป็นโรคที่มีสาเหตุหนึ่งมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป กระตุ้นให้ตับทำงานหนัก จนไม่สามารถกำจัดของเสียออกจากร่างกาย

เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.รณรงค์ให้ทุกคน ใช้ช่วงเวลาเข้าพรรษา 3 เดือน เป็นจุดเริ่มลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ฟื้นฟูตับ ให้กลับมาดี