เปิดภาพปฏิบัติการ ช่วยเหยื่อศาลาริมน้ำพังถล่ม

วันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 17:35 น.

Views

ความคืบหน้า หลังเกิดเหตุ ร้านค้าบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ท่าเรือข้ามฝากแสงวนิช ทรุดพังลงน้ำไปทั้งหลัง เมื่อเวลาประมาณ 12.45 น. ริมแม่น้ำแม่กลอง ใกล้วัดเพชรสมุทรฯ (วัดหลวงพ่อบ้านแหลม) อ.แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เบื้องต้น มีผู้บาดเจ็บนำส่ง รพ.สมเด็จฯ จำนวน 23 ราย และมีผู้สูญหาย 3 รายนั้น ล่าสุด พบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน แต่ยังสามารถระบุชื่อได้

ขณะที่การให้ความช่วยเหลือนั้น เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสว่างเบญจธรรม นำชุดกู้ชีพประดาน้ำค้นหาผู้สูญหาย และเทศบาลเมืองฯ ได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองฯ หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย ป้องกันจังหวัดสมุทรสงคราม, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม, สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม, อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม, มูลนิธิสว่างเบญจธรรม และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่

รายชื่อผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
1.  นางสาวบัณฑิตา ผลเจริญ
2.  นางสาวเกวลิน ยาเครือ
3.  นางสาวศูภานิดา คุ้มอนุวงศ์
4.  นางศรีนวล สนามเขต
5.  นายฉลวย แสงจันทร์
6.  เด็กหญิงแก้วตา ช่างประดับ
7.  นายนฤดล ชื่นจิต
8.  นายเอื้ออังกูล โฆษิตพานิชย์
9.  นางสาวญานิศา มั่นเขตการณ์
10.นางสาวบุษยากร รุ่งอุทัย
11.นายกษิดิศ พงศ์พรหม
12.นางสาววสิตา แสงเครือ
13.นางสาววรนุช คำกองแก้ว
14.นายอนันต์ มาลัง
15.นางสาวชลธร จันทร์ประสิทธิ์
16.นายทองตั้ง จันทร์นาค
17.นางสาวรัชนีกร พิมจันทร์
18.นางสาวกรวี สนันนท์บุญ
19.นายบุญสืบ วรรณาวงษ์
20.นายไพรัช พุกภักดี
21.เด็กชายยศกร อรุณราช
22.นายศุภณัฐ  มณีรัตน์
23.นางสาวสุนัน เต็งสกุล

รายชื่อผู้สูญหาย จำนวน 3 ราย (พบศพแล้ว 1 ราย)
1. นางสุรีพร อุราชื่น
2. น.ส.พรพิไล เสือเล็ก
3. น้องข้าวตู นร.รร.วัดป้อมแก้ว

Tag : ศาลาริมน้ำถล่ม แม่กลอง