ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 15.48 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลา แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์จบ ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์บังสุกุล ถวายอดิเรก ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก นิติ ติณสูลานนท์ผู้เป็นหลาน ไปจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพ พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถาจบ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตร 5 ไตร พระสงฆ์บังสุกุล ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 1 จบ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทคนิคทหารบก หรือ นายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปัจจุบัน รวมทั้งโรงเรียนนายทหารม้า และอีกหลายสถาบัน จากนั้น เข้ารับราชการทหาร และร่วมรบในสงครามอินโดจีน และสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการทหารบก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของไทย โดยดำรงตำแหน่ง 3 สมัย ระหว่างปี 2523-2531 หลังพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นองคมนตรี และประธานองคมนตรี นอกจากนี้ ในรัชกาลปัจจุบัน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ยังเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประธานองคมนตรี

เวลา 17.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสถึงการปฏิบัติหน้าที่แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด