ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานงานมหกรรมรวมพล สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

วานนี้ เวลา 17.35 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในฐานะประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จไปยังฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานงานมหกรรมรวมพล สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBERONE, กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทักษะสร้างสุขที่เยาวชนชื่นชอบ, การประเมินและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, การแสดงความสามารถ, การแสดงคอนเสิร์ตของสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL รวมทั้ง การประกวดและแสดงผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

จากนั้น พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นประจำปี 2562 อาทิ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคที่สามารถรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ได้แก่ ชุมชนหัวกุญแจ จังหวัดนราธิวาส, ประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

โอกาสนี้ มีพระดำรัสแก่สมาชิก ทู บี นัมเบอร์ วัน และคณะทำงานโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด