รอง ปลัดฯ ยืนยัน ยธ.พร้อมช่วยผู้เสียหาย ตามทวงเงินเยียวยาคดีแพรวา 9 ศพ

วันที่ 17 ก.ค. 2562 เวลา 14:18 น.

Views

17 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กล่าวถึงกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ น.ส.แพรวา ขับรถพุ่งชนรถตู้โดยสารบนทางด่วนโทลล์เวย์ เมื่อ 9 ปีก่อนได้ร้องเรียนว่า ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามคำพิพากษาของศาล เป็นเงิน ประมาณ 26.8 ล้านบาท ว่า ตามกฎหมาย จำเลยจะต้องชดใช้เงินภายใน 30 วัน แต่หากเลยเวลาแล้ว ผู้เสียหาย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บในคดี สามารถฟ้องขอให้ศาลขอหมายบังคับคดี เพื่อจะได้มีอำนาจเข้าไปสืบทรัพย์ จำเลย จากนั้น ศาลจึงจะนำเรื่องดังกล่าวไปยื่นต่อกรมบังคับคดี เพื่ออายัดทรัพย์สินต่างๆ ที่พบ เข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์ หรือนำทรัพย์สินไปขายทอดตลาด และหากผู้เสียหาย หรือผู้บาดเจ็บในคดี ไม่สะดวก หรือมีปัญหาการจ้างทนายความ ก็สามารถร้องขอให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการให้ได้

ส่วนกรณีที่มีความเป็นห่วงเรื่องการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเพื่อหวังไม่ให้ถูกยึดทรัพย์ไปนั้น นายธวัชชัย ยืนยันว่า เป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ และการชดใช้เงินให้กับโจทก์ ในคดีนี้ ศาลได้ระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ต้องหา พ่อ แม่ ของผู้ต้องหา และเจ้าของรถ ต้องร่วมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ตามที่ศาลแพ่งระบุไว้ ซึ่งคดีนี้ มีผลบังคับคดีเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่คำพิพากษาศาลแพ่งถึงที่สุด แต่ระหว่างนี้ ทุกขั้นตอนการบังคับคดี ทั้ง 2 ฝ่าย ยังสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ และกระทรวงยุติธรรม พร้อมเป็นตัวกลาง อย่างไรก็ดี ควรคำนึงถึงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสม กับความเสียหายที่เกิดขึ้นของครอบครัวผู้เสียชีวิต ตลอด 9 ปีที่ผ่านมาด้วย

Tag : แพรวา9ศพ ธวัชชัย ไทยเขียว