โคราชแล้งหนัก อ่างเก็บน้ำ 4 แห่งตัวเลขเป็น 0

วันที่ 17 ก.ค. 2562 เวลา 15:20 น.

Views

17 ก.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เนื้อที่กว่า 1,800 ไร่ น้ำแห้งขอดจนเกิดสันดอนดินกว้างขวาง และมีน้ำเหลือติดก้นอ่างเล็กน้อยเท่านั้น ชาวบ้านใช้เป็นสถานที่เลี้ยงวัวไปโดยปริยาย พร้อมบอกว่า ปีนี้แล้งหนักมาก น้ำในอ่างลดลงอย่างรวดเร็ว และแทบไม่มีฝนตกลงมาเติมน้ำในอ่างเลย

ขณะที่สำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 23 แห่งใน จ.นครราชสีมา ภาพรวมเหลือน้ำเพียง 60 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 19 เทียบกับปีที่แล้วที่มีน้ำ 209 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 60 แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ขณะเดียวกัน มีอ่างเก็บน้ำอย่างน้อย 4 แห่ง ที่เหลือปริมาตรน้ำ ตัวเลขเป็นศูนย์ หรือหรือไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย ประกอบด้วย อ่างลำเชียงไกรตอนบน อ.ด่านขุนทด อ่างห้วยตะคร้อ อ.คง อ่างห้วยน้ำเค็ม อ.บัวใหญ่ และอ่างบึงกระโตน อ.ประทาย ชาวบ้านในเขตชลประทานต้องขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

Tag : โคราช นครราชสีมา ภัยแล้ง หน้าแล้ง อ่างเก็บน้ำ