7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านทอดผ้าป่าซ่อมถนนกันเอง จ.พัทลุง

ชาวบ้านเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง อดทนรอไม่ไหวแล้วที่จะให้ทางการมาแก้ปัญหาเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน พังเป็นหลุมเป็นบ่อมานาน ก็เลยร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าหาเงินมาซ่อมแซมถนนกันเอง หลังจากพยายามร้องขอมาแล้วหลายครั้ง

ชาวบ้านบ้านควนโร หมู่ 13 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้ระดมทุนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาเงินซ่อมถนน เนื่องจากถนนที่เป็นเส้นทางหลักของชาวบ้านที่ใช้สัญจรเข้าออก และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร พังชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อมานานนับ 10 ปี ชาวบ้านเดือดร้อนกันถ้วนหน้า ไม่ว่าจะฤดูแล้ง หรือฤดูฝน

เงินที่ชาวบ้านร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี จะนำไปซื้อดินลูกรังมาถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และนำไปซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรที่จะนำมาซ่อมแซมในเบื้องต้น

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า พ่อค้ารับซื้อยางพาราก็จะใช้เส้นทางนี้เข้ามารับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านถึงในหมู่บ้าน ส่วนชาวบ้านเองก็ใช้เดินทางไปกรีดยางเป็นประจำทุกคืน ด้วยสภาพถนนที่พังชำรุดเช่นนี้ จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ได้รับบาดเจ็บกันไปตาม ๆ กัน ส่วนยานพาหนะก็พังเสียหาย

ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยัง อบต.เกาะเต่า ในทุกช่องทางที่สามารถทำได้ เพื่อขอความช่วยเหลือ และเพื่อให้รับทราบถึงความเดือดร้อน แต่ก็ไม่ได้รับการเหลียวแลใด ๆ