พิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท ต้องรอบด้าน

วันที่ 17 ก.ค. 2562 เวลา 20:11 น.

Views

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ ชี้การพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 400 บาท ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน และหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจให้ได้

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จะมีแรงงานกลุ่มที่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ 20 เปอร์เซ็นต์ของแรงงานทั้งระบบ แต่การขึ้นค่าจ้างแต่ละครั้ง มีผลกระทบหลายด้าน ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ภาวะเงินเฟ้อ การลงทุน และเศรษฐกิจระดับมหภาค ดังนั้น เป็นเรื่องที่คณะกรรมการค่าจ้าง หรือไตรภาคี จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน และหาวิธีที่ทุกฝ่ายพอใจ อย่างไรก็ตาม อาจไม่เร็วถึงขั้นที่จะทันแถลงนโยบายรัฐบาล 

ฝ่ายนายจ้าง นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุ ในมุมของภาคเอกชน ภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ยังชะลอตัว ถ้าปรับขึ้นค่าแรงจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเอสเอ็มอี และการจ้างงานด้วย อีกทั้งค่าแรงขั้นต่ำจะขึ้นในอัตราเดียวกันทั่วประเทศไม่ได้ รัฐบาลควรเน้นการยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อให้ได้ค่าจ้างสูงขึ้นมากกว่า

Tag : พิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าจ้าง ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท