ข่าวภาคค่ำ

ชาวพุทธร่วมตักบาตรดอกไม้ ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ชาวพุทธเข้าร่วมทำบุญตักบาตรดอกไม้ วันเข้าพรรษา ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ประชาชน นำดอกไม้สดที่จัดเตรียมมาเข้าร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้ มีพระสงฆ์จำนวน 55 รูป รับบิณฑบาต ดอกเข้าพรรษา ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกบานไม่รู้โรย และดอกรัก สืบสานประเพณีเข้าพรรษาที่งดงาม สร้างความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตและครอบครัว

ในปีนี้ พนักงานช่อง 7HD ได้ไปเข้าร่วมตักบาตรดอกไม้กับพุทธศาสนิกชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มากันเนืองแน่น เป็นการสืบสานงานบุญเข้าพรรษา และสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร