News

ภาพเป็นข่าว : น่าชื่นชม! 2 พี่น้องดีดพิณ เปิดหมวกหาทุนการศึกษา

2 พี่น้อง โชว์ความสามารถดีดพิณ เปิดหมวกหาทุนการศึกษา

ที่งานประเพณีแห่เทียนพรรษา คู่พี่น้อง คือ น้องเนย หรือ นางสาวสะออน ทองโกฏิ และ น้องออกัส หรือ เด็กชายพิทยุทฆ์ ทองโกฏิ มาดีดพิณเปิดหมวก โดยมีป้ายบอกว่าโปรดเอื้อเฟื้อเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ซึ่งประชาชนที่ผ่านไปมาต่างพากันชื่นชมฝีมือ และหยอดเงินลงข้องที่วางไว้ด้านหน้า และมีตุ๊กตาแมว 2 ตัว เต้นรำเข้าจังหวะการดีดพิณของ น้องเนย และ น้องออกัส ด้วย

โดย น้องเนย และ น้องออกัส มาเล่นพิณเปิดหมวกเพื่อหาทุนการศึกษา เพราะชอบพิณมาตั้งแต่เด็ก เห็นพ่อดีดพิณเลยให้พ่อสอน

ซึ่งฝีมือไม่ธรรมดา และมีรางวัลการันตี เคยได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งเดี่ยวพิณ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักศึกษา ส่วน น้องออกัส ได้รับรางวัลชนะเลิศเดี่ยวพิณระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีนักเรียนนักศึกษาเหมือนกัน