ผู้ส่งออกข้าวพร้อมรับซื้อ ข้าว กข.79 ล็อตแรกในเดือนตุลาคมนี้

วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

หลังจากที่ กรมการข้าวได้รับรองข้าวเจ้าสายพันธุ์ใหม่ คือ ข้าว กข.79 ซึ่งเป็นข้าวขาวพื้นนิ่ม ที่พัฒนาขึ้นตามคำเรียกร้องของผู้ส่งออก เพื่อสู้กับข้าวขาวพื้นนิ่มของประเทศคู่แข่งขัน อย่างเวียดนามที่มีการพัฒนาข้าวขาวพื้นนิ่มนับ 10 สายพันธุ์ ซึ่งมีราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทย จนได้รับความนิยมในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน

ปัจจุบัน มีเกษตรกรร่วมทดลองปลูก และทำการตลาดข้าว กข.79 ประมาณ 9,000 ไร่ ในพื้นที่ 7 จังหวัด ซึ่งจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนตุลาคมนี้ คาดว่าจะได้ผลผลิตออกสู่ตลาด 5,000 ตัน

ด้าน นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การผลิตและส่งออกข้าวขาว กข.79 ช่วงเริ่มต้นในปีแรก คาดว่าโรงสีจะเข้ามาแย่งซื้อ เพื่อผลิตและจำหน่ายในประเทศก่อน คงไม่มีเหลือเพียงพอสำหรับการส่งออก แต่รอบถัดไปที่จะออกมาในเดือนธันวาคมนี้ น่าจะมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งบางรายทำสัญญา "Contract Farming" ไว้กับเกษตรกรในพื้นที่ คาดว่าจะสามารถส่งออกไปตลาดจีนได้ ในราคาเทียบเท่ากับข้าวขาว ตันละ 400-500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนกรณีที่โรงสีข้าวกังวลว่า ข้าวเปลือก กข.79 อาจจะไปปลอมปนกับข้าวหอมมะลิ 105 ได้ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการป้องกันนั้น เบื้องต้นกรมการข้าว และกระทรวงพาณิชย์ได้จำกัดพื้นที่เพาะปลูก และใช้ระบบ "Contract Farming" ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ปลูก เพื่อป้องกันการปลอมปน และยังได้วางแนวทางในการตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์แยกประเภทข้าวด้วย