News

พบป่าต้นสักผืนใหญ่ เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จ.ลำปาง

เป็นการสำรวจพื้นที่ป่าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชนในจังหวัดลำปาง ทำให้พบผืนป่าชุมชน ที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ในจังหวัดลำปาง

โดย นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และผู้นำชุมชนได้เดินทางเข้าไปสำรวจพื้นที่ป่า บริเวณป่าชุมชน บ้านสะพานหิน พื้นที่หมู่ 10 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งพบว่า เป็นป่าต้นสักทอง ที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ จำนวน 120 ไร่ เนื่องจากชาวบ้านในชุมชน ได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ และร่วมกันรักษาผืนป่า มาตั้งแต่ปี 2516

จากการสำรวจพื้นที่ป่า พบว่า มีต้นสักทอง จำนวนกว่า 300 ต้น และที่สำคัญต้นสักทอง จำนวนกว่า 10 ต้น มีขนาดใหญ่มาก ถึงขนาด 5 คนโอบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผืนป่าชุมชนเพียงแห่งเดียวของจังหวัดลำปาง ที่มีต้นสักทองขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ และห่างจากหมู่บ้านเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ระบุว่า ได้เตรียมพัฒนาพื้นที่ป่าต้นสักทองเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมที่คงความเป็นธรรมชาติ และมีความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ