News

รองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล

เป็นบรรยากาศเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลวันแรกของรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่ต้องเข้าสักการะท้าวมหาพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ซึ่งระหว่างนายจุรินทร์ทำพิธีเกิดพระอาทิตย์ทรงกลด นายจุรินทร์จึงถือเป็นฤกษ์งามยามดี และเป็นสิริมงคล

นายจุรินทร์เปิดเผยว่าสำหรับร่างนโยบายรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีเมื่อค่ำวานนี้ มี 3 เงื่อนไขของพรรคได้รับการบรรจุในนโยบายทั้งหมด ส่วนที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นเพียงกรอบกว้างๆ ไม่ระบุเวลา ไม่ระบุว่ารัฐบาลต้องริเริ่มนั้น เรื่องนี้นายจุรินทร์ย้ำเมื่อรัฐบาลยืนยันจะสนับสนุนก็ถือว่ามีความชัดเจน และพรรคก็พอใจแล้ว

ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันร่างนโยบายเพียงระบุเรื่องเร่งด่วนกับเรื่องทั่วไป ไม่ได้กำหนดกรอบว่าต้องเป็น 6 เดือนหรือ 1 ปี และเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็พอใจ ส่วนรัฐบาลจะริเริ่มการแก้ไขรัฐธรรมนูญเองหรือไม่ ให้รอฟังนายกรัฐมนตรีในการแถลงนโยบาย

สำหรับร่างนโยบายรัฐบาลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมีทั้งสิ้น 41 หน้า จะถูกนำไปจัดพิมพ์ก่อนส่งให้รัฐสภาปลายสัปดาห์นี้ เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกเพื่อศึกษาเตรียมพร้อมอภิปรายนโยบายที่จะมีขึ้นในวันที่ 25-26 กรกฎาคม โดยจัดกลุ่มเนื้อหา แบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น การแก้ปัญหาเร่งด่วน 12 ข้อ รวมถึงนโยบายระยะยาว 4 ปีอีก 12 ข้อ โดยจัดเรียงเป็นลำดับเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจง่าย

เรื่องการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานั้น จะเป็นเวทีแรกที่การอภิปรายจะเข้มข้นดุเดือดน้องๆ การอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยทีเดียว เพราะฝ่ายค้านเตรียมพุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายคนในเรื่องคุณสมบัติ

โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งออกงานแรก Thailand Industry Expo 2019 ประกาศนโยบายเร่งด่วนผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เดินหน้าเต็มสูบ ก็ไม่หวั่นเป็นเป้าอภิปรายในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพราะมั่นใจชี้แจงได้ทุกประเด็น และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ทั้งนี้พรรคพลังประชารัฐ มั่นใจรัฐมนตรีแต่ละคนที่เป็นเป้าอภิปรายของฝ่ายค้านเรื่องคุณสมบัติจะชี้แจงได้ เพราะเตรียมการไว้เป็นอย่างดี แต่ก็ขอฝ่ายค้านอย่าใช้เวทีนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อให้การแถลงนโยบายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และขออย่าเข้าใจผิดว่านายกรัฐมนตรีห้ามอภิปราย เพราะจะเปิดให้อภิปรายอย่างเต็มที่ และนายกรัฐมนตรีรู้ดีว่ากลไกสภาเป็นอย่างไร

ด้าน นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภาระบุจากการประสานงานกับวิปรัฐบาลเห็นว่าเวลา 2 วันน่าเพียงพอ หากอภิปรายในกรอบของนโยบายรัฐบาล ไม่อภิปรายนอกกรอบ หรือนอกประเด็น เพราะ สว.จะเน้นให้ความเห็นข้อเสนอแนะกับรัฐบาล เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน

สำหรับวิปฝ่ายค้านนั้น ยืนยันขอเวลาอภิปรายนโยบายรัฐบาล 3 วัน รวม 20 ชั่วโมง โดยส่งร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง และ นายอดิศร เพียงเกษ ติวเข้ม สส.เพื่ออภิปรายให้ได้เนื้อหาสาระแบบเต็มที่