ศักดิ์สยาม การันตี ก.คมนาคม สมัยนี้ไม่มีค่าโง่โครงสร้างพื้นฐาน

วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 13:38 น.

Views

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางเข้ากระทรวงคมนาคมถือฤกษ์ 09.09น. เข้าสักการะพระพุทธคมนาคมบพิธ พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ พระภูมิชัยมงคลประจำกระทรวงคมนาคมและพระบรมสารีริกธาตุ  พร้อมทั้งรับฟัง การนำเสนอภารกิจของหน่วยงานในสังกัด โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้การต้อนรับ

นายศักดิ์สยาม ให้คำมั่นสัญญากับสื่อมวลชนว่า ในการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้จะต้องไม่มีค่าโง่โครงสร้างพื้นฐานอีกต่อไป โดยจะร่วมมือกับข้าราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้มากที่สุด แต่ขณะนี้ยังยังว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะต้องรอรัฐบาลแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีความชัดเจน โดยนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับให้ตนและผู้บริหารมองถึงผลประโยชน์การเดินทางของประชาชนเป็นหลัก และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ล้าสมัยให้ทันสมัย

Tag : ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ก.คมนาคม