ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา

วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

การประปาส่วนภูมิภาคมหาสารคาม ขอความร่วมมือประชาชนในเขตอำเภอเมือง บรบือ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย และกุดรัง ใช้อย่างประหยัด และสำรองน้ำไว้ใช้เท่าที่จำเป็น หลังแม่น้ำชีลดต่ำสุดในรอบ 10 ปี จนเห็นสันดอนทรายโผล่กลางน้ำ ส่งผลให้การสูบน้ำดิบ ขึ้นมาผลิตน้ำประปาทำได้ไม่เต็มที่ จะทำให้พื้นที่ปลายท่อเมน น้ำจะไหลช้า และไม่ไหลในบางจุด

ขณะที่จังหวัดหนองคาย น้ำโขงยังลดลงเล็กน้อย ล่าสุดวัดได้เพียง 84 เซนติเมตร น้ำน้อยกว่าหัวสูบน้ำขนาดใหญ่ที่การประปาติดตั้งไว้ในอาคารสูบน้ำประปาส่วนภูมิภาคหนองคาย ทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ชั่วคราว จึงกระทบต่อประชาชนในเขตตัวเมืองบางส่วน

ส่วนการประปาส่วนภูมิภาคนครพนม เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำโขงที่ใช้เป็นน้ำดิบผลิตน้ำประปาลดต่ำลง ด้วยการสำรองน้ำดิบเพิ่ม และติดตั้งหัวสูบชั่วคราวให้สามารถสูบน้ำได้ในระดับต่ำมากขึ้น นอกจากนี้ยังตั้งศูนย์แจกจ่ายน้ำบริการประชาชนที่จะเดินทางมารับน้ำ ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม และสาขาธาตุพนม