สนามข่าว 7 สี

เจษฎาโอ้โฮ : พาชมวิถีพุทธบ้านแสงภา วัดโบราณอายุกว่า 400 ปี อ.นาแห้ว จ.เลย

รับช่วงเทศกาลเข้าพรรษา คุณเจษฎา พาเข้าวัดทำบุญ กินข้าวก้นบาตรพระ ชมความงดงามวัดโบราณคู่บ้านคู่เมืองอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มากว่า 400 ปี อิ่มทั้งท้อง อิ่มทั้งบุญ ติดพร้อมกันใน เจษฏาโอ้โฮ

สายบุญวันนี้ตามมา ผมและทีมงานจะพาไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดโบราณคู่บ้านคู่เมืองชาวอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มากว่า 400 ปี มาทั้งที จัดไป 3 วัด 2 แผ่นดิน ถึงจะอิ่มบุญ และโอ้โฮ

ที่บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ถือเป็นอีกชุมชนวิถีพุทธ ที่รักษาขนบและวิถีปฏิบัติแบบชาวพุทธน่าสนใจ ทีมงานมากันวันพระพอดี ก็เลยได้โอกาสใส่บาตรข้าวเหนียว รับบุญ รับวันใหม่

อิ่มบุญกันแล้ว ขออิ่มท้องง่าย ๆ ข้าวก้นบาตรนี่แหละ ชาวพุทธเชื่อว่าได้บุญเยอะ

ทำบุญแล้ว พาไปชมความงามวัดโบราณคู่บ้านคู่เมือง อายุกว่า 400 ปี ที่ วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา จุดเด่นอยู่ที่สถาปัตยกรรม ทรงโบสถ์คล้าย ๆ วัดเชียงของของพี่น้อง สปป.ลาว ลวดลายตกแต่งต่าง ๆ ได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านช้าง สะท้อนทั้งงานฝีมือ และแรงศรัทธาของคนสมัยก่อนได้อย่างดี

ส่วนผนังโบสถ์ ถือเป็นภูมิปัญญาคนสมัยก่อน ทำจากดินผสมแกลบ ปูนเคี้ยวหมาก ยางไม้ น้ำแช่หนังควาย

ส่วนวิถีปฏิบัติที่ชาวบ้านแสงภา ยึดถือกันมานาน และถือเป็นจุดเด่น คือการรักษาศีล งดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต โดยเฉพาะช่วงวันพระ ชาวบ้านที่นี่จะไม่ออกไปทำงาน งดออกไปทำไร่ไถนา ลดการเบียดเบียนสัตว์

ขนาดทีมงานอยากกินไข่เจียว ยังไม่มีให้กิน เพราะที่หมู่บ้านไม่ตอกไข่วันพระวันโกน ไม่เชื่อถามร้านค้าดู ขอซื้อไข่ไก่ยังไม่ขายให้เลย

ทีมงานไปต่อ จะพาไปอีกวัดอยู่ฝั่ง สปป.ลาว ต้องข้ามแดนที่จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ จุดนี้ เจ้าหน้าที่อนุโลมให้ข้ามแดน จับจ่ายซื้อของกันทุกวันพระ นอกจากจะได้เก็บภาพบรรยากาศการค้า การขาย พี่น้องฝั่งไทย และ สปป.ลาว มาฝากกันแล้ว ยังได้เก็บภาพวัดโพสี อีกวัดเก่า มาฝากด้วย ภาพวาดจิตกรรมฝาผนังยังถือว่ามีความสมบูรณ์ทีเดียว

วัดสุดท้าย วัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง อายุอานามพอ ๆ กัน ได้รับอิทธิพล และสร้างตามแบบล้านช้าง จิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ฝีมือช่างพื้นถิ่น

ที่สวยเด่น เห็นจะเป็นพระพักตร์ หรือใบหน้าองค์พระประธาน ทรงรูปไข่ ปากแดง คล้ายผู้หญิง เพราะได้แรงบันดาลใจจากหญิงงามในหมู่บ้านชื่อว่า นางสาวอินทร์แปลง นั่นเอง

เข้าพรรษาปีนี้ ใครตั้งใจลดละเลิก เริ่มต้นสิ่งดี ๆ โอกาสมาแล้ว ขออนุโมทนาบุญด้วย